Pályázat PDF Nyomtatás E-mail

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív
technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17

A pályázatok benyújtásának új határideje 2018. szeptember 27, 12:00.

Az igényelhető támogatás összegét a korábbi duplájára, 30 millió forintra növelték. 

A pályázat újraindítása mellett több módosítás is történt a felhívásban, például:

a végső beadási határidő 2018. szeptember 27-re változott,
a legmagasabb támogatási összeg a korábbi 15 millió helyett 30 millió forintra nőtt.

A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek

a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és

 • beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
  • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre,
  • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A támogatási kérelmeket azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be, melyek:

  • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.
  • Budapest és Pest megyén kívüli székhelyen vagy telephelyen, fióktelepen valósítják meg beruházásukat

Gazdálkodási formakód szerint:

   • 113 Korlátolt felelősségű társaság
   • 114 Részvénytársaság
   • 116 Közkereseti társaság
   • 117 Betéti társaság
   • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

    • eszközbeszerzés: új eszközök és felszerelések, valamint kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségek
    • immateriális javak beszerzése: szoftverek beszerzése, gyártási licenc beszerzése, know-how beszerzés

Az igényelhető támogatási összeg:

    • minimum 5 millió forint,
    • maximum 30 millió

Maximum a teljes projekt 50%-a lehet vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét

A Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a lehet.